Een geschiedenis van tranen

Theatraal herdenkingsconcert – In de nacht van 13 op 14 januari 1916 bezweek de Zuiderzeedijk op meerdere plaatsen onder een zware noordoosterstorm. De dagen daarna kwamen grote delen van Waterland blank te staan. Op zondagmiddag 16 januari bereikte het water Oost-Zaandam, waar het uiteindelijk door de Zaan tot staan werd gebracht.
De periode die volgde was miserabel. De getroffen Zaankanters leefden maandenlang in een koude wereld van vuil water dat rees en daalde met het getij en soms nog werd opgestuwd door felle winterstormen. Directe slachtoffers maakte de overstroming niet, maar velen bezweken aan de ontberingen. De Zaanstreek kon zich de laatste watersnood, in 1825, nauwelijks herinneren en de zee is na 1916 nooit teruggekomen. Dat feit willen we gedenken én vieren in de Oostzijderkerk, die honderd jaar geleden net als in de eeuw daarvoor een toevluchtsoord was voor buurtbewoners en ontheemden van verder weg.
Alle gesproken teksten zijn geschreven door ooggetuigen en de muziek is contemporain of geïnspireerd op muziek uit het begin van de vorige eeuw. Een Geschiedenis van Tranen was een theatrale herdenking in de Oostzijderkerk op 15 en 16 januari 2016, honderd jaar na de dijkdoorbraak.

regie | Heleen van Wiechen
spel | Marene Kok, Hans Kuyper, Gea Visser, Bram van Oers, Rick Dros, Joep van Ouwerkerk en Fiona Huismans
zang | Elianne Bulthuis, Marjolein Bulthuis, Tineke Smienk, Dick Zelvelder, Gwendolyn Zelvelder, Jayden, Melissa, Fientje, Faaske en Silver
concept en research | Hans Kuyper
kostuums en beeld | Zdenly Anton
techniek | Paul van Schaik
muziek | Jurriaan Berger (componist slotkoor), Roel Stern (muzikale leiding, fluit), Julia Dinerstein (altviool), Manja Smits (harp)