Het Bosch in

Locatietheater – familietheater in de prachtige Biesbosch: over het harde werken in vroeger tijden en de dromen van jonge mensen. Gemaakt met theatergroep 4hoogachter in samenwerking met de afdeling Educatie van Staatsbosbeheer

spel | Birgit van der Jagt, Heleen van Wiechen
regie | Harold Schraven
vormgeving en fotografie | Suzanne Kollen