Hoe Vang Je Een Prins?

Jeugdtheater – Sinds 2001 bestaat theatergroep 4hoogachter waar ook ik toe behoor. Er zijn mooie producties gemaakt in allerlei samenstellingen, maar voor de meest recente voorstelling was ik ‘de schrijver’. In samenwerking met Stichting BOAZ maakten we in 2017 de voorstelling Hoe Vang Je Een Prins? welke op zondag 21 januari 2018 in Theatermijn in première ging voor een enthousiast publiek.
Vóór de première was er een samenwerking met groep 4 van CBS Het Baken (Zaandam) en met groep 5 van OBS De Dijk (Zaandam). Met deze klassen onderzochten we de thematiek van de voorstelling, we speelden de try-outs voor deze klassen en we kregen fijne ideeën van de leerlingen! In de workshops die Zdenly Anton, actrice in de voorstelling Hoe Vang Je Een Prins? en ik gaven aan de klassen werd nagedacht over de titelvraag van de voorstelling. (Wat heen en weer ging tussen “Ik zou mooie make-up op doen” en “Ik zou een boobytrap in het bos maken, en dan zou ‘ie er met paard en al invallen…”)
En zo sta je dan opeens in een kerk een prins te vangen! De Theaterkerk in Wadway nodigde vier scholen uit om onze voorstelling te bezoeken. Hieraan voorafgaand kregen de klassen een workshop, waarin de leerlingen niet alleen zelf leerden acteren, maar ook voorbereid werden op de voorstelling. Konden ze mooi alvast nadenken over hoe zíj een prins zouden vangen.
In het schooljaar 2018-2019 wordt de voorstelling gespeeld voor de scholen in Zaanstad en is de voorstelling ook te boeken voor de rest van Nederland!

KONINGIN (stormt binnen) Wat zijn wij aan het doen?
ERNA Niets, moeder.
KONINGIN Daar denken wij heel anders over. Wij zagen iets uit het raam hangen.
ERNA Wat dan, moeder?
KONINGIN Een vlecht.
ERNA Een vlecht?
KONINGIN Een vlecht.
ERNA Dat kan niet, moeder.
KONINGIN Wij zagen het toch echt.
ERNA Ik heb zulk lang haar niet.
KONINGIN Wat waren jullie aan het doen?
ERNA Wij speelden sprookje.
KONINGIN Daar zijn jullie veel te oud voor.
ERNA Wat moeten we anders doen?
KONINGIN Probeerden jullie te ontsnappen?
ERNA Nee, moeder.
KONINGIN Omhoog met die bibs.
ERNA Maar moeder…
KONINGIN Prinsessen die vlechten uit het raam hangen, krijgen straf.
ERNA Maar moeder…
KONINGIN Dit doet mij ook pijn, hoor. Maar het is van belang voor het hele volk. En één. En twee. En drie. Waar is je zuster?
ERNA Die is…
KONINGIN Is ze ontsnapt?
ERNA Nee.
KONINGIN En nog drie voor je zuster. En één. En twee. En drie. Zo. Er worden geen vlechten meer naar buiten gehangen. Begrepen?
ERNA Ja, moeder.

(fragment uit Hoe Vang Je Een Prins?)

In opdracht geschreven voor theatergroep 4hoogachter en stichting BOAZ
tekst en concept | Heleen van Wiechen
concept en spel | Zdenly Anton en Birgit van der Jagt
eindregie | Bram van Oers

Met speciale dank aan Theatermijn, Rick Nanne, groep 4 van Het Baken, Susan Prins, groep 5 van De Dijk, Jereldine Cabot.